பதிவிறக்கம்
BasketBall
சமீபத்தியப் பதிப்பு 32808
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

BasketBall புதிய பதிப்பு32808

BasketBall
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

BasketBall - இந்த கேளிக்கை விளையாட்டில் குறிபார்த்துச் சுட்டு புள்ளிகளைக் குவியுங்கள்.

தற்சமயம் எங்களிடம் BasketBall, பதிப்பு 32808 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

The BasketBall game application is a pretty exciting and fun filled game in which you have to score as many baskets as you can within the time limit. The game is designed to be highly addictive, even for people who don’t play basketball.
The main objective of the game is shooting hoops. You aim by dragging your finger and then release the ball and score a basket. The BasketBall application also provides users a complete guide regarding how to aim with your finger and releasing the ball at just the right time. It is a level by level guide, which means the further you advance, the shorter the guides get and eventually you end up playing completely on your own, which is way more fun.
You get to enjoy 8 varying levels in the game each designed with a different difficulty level. However, bear in mind you are given a limited number of balls you can use to score. So, make sure you don’t miss too often. The graphics of the game are quite impressive, the backgrounds given in the game are also diverse and scoring high points will enable you to unlock different achievements which you can brag about to your friends.
All in all, it is fun filled game.

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


Bourgogne
Bourgogne
3D Penguins ScreenSaver
3D Penguins ScreenSaver
Magnifier Lamps
Magnifier Lamps
PitBull Breeders
PitBull Breeders
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க Bourgogne, பதிப்பு 1.0 பதிவிறக்கம் செய்க 3D Penguins ScreenSaver, பதிப்பு 1.0 விவரங்களின் மீது கவனம் செலுத்த உதவும் ஒளிகூட்டப்பட்ட உருப்பெருக்கி விளக்குகள். பதிவிறக்கம் செய்க PitBull Breeders, பதிப்பு 1.0
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 2 0 2
விலை $ 0 $ 9.99 $ 0 $ 0
கோப்பின் அளவு 1.86 MB 6.81 MB 1.00 MB 7.79 MB
Download
Download
Download
Download


BasketBall மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு BasketBall போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். BasketBall மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

பதிவிறக்கம் செய்க Tips for Toilet Training Toddlers, பதிப்பு 1.0
Tips for Toilet Training Toddlers பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க NotRun, பதிப்பு 1
NotRun பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க ASCIIvalues, பதிப்பு 1.0.8
ASCIIvalues பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
பதிவிறக்கம் செய்க Unusual Gift Ideas, பதிப்பு 1.0
Unusual Gift Ideas பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
உரிமம்:இலவசச் சோதனை முயற்சி
கோப்பின் அளவு:1.00 MB
பதிப்பு:32808
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:31/3/2008
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் எக்ஸ்பி, சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா, சாளர இயங்குதளம் 98, சாளர இயங்குதளம் 8, சாளர இயங்குதளம் 7, சாளர இயங்குதளம் 10
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:Ken's Gift Shop
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):207


படைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : Ken's Gift Shop
Ken's Gift Shop நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 114

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. Turkey Walk
2. Yosemite Falls
3. Ancient Israel
4. Angel Tree
5. Around Israel
114 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க